Chính sách giao hàng
I. Phương thức giao hàng
• Sau khi nhận được đơn hàng của quý khách đã thanh toán thành công, chúng tôi sẽ nhanh chóng kích hoạt tài khoản của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập dữ liệu của khách hàng sớm nhất, quý khách vui lòng cung cấp địa chỉ email và tên đăng nhập trên hệ thống WiChart.vn một cách chi tiết và chính xác. Chúng tôi có quyền hủy bỏ các đơn đặt hàng không rõ ràng hoặc không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp kích hoạt tài khoản chậm trễ hoặc sai sót do Quý khách cung cấp thông tin không chính xác.
• Hình thức giao hàng hiện tại của wichart.vn trực tiếp qua việc cấp tài khoản truy cập cho khách hàng.
• Phạm vi giao hàng rộng khắp cả nước.
II. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng
• Thời gian nhận hàng: ngay khi hoàn thành việc thanh toán mua tài khoản.
• Hình thức giao hàng: Hệ thống hoặc Nhân viên kích hoạt tài khoản của quý khách sử dụng trên wichart.vn.