Quy định thanh toán
I. QUY ĐỊNH THANH TOÁN
1. Rà soát và xác nhận nội dung giao kết thanh toán
WiChart.vn có cơ chế cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết thanh toán. Cơ chế rà soát và xác nhận này đã đáp ứng các điều kiện sau:
• Hiển thị cho khách hàng những thông tin sau:
o Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và giá cả.
o Phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ.
o Tổng giá trị của đơn hàng và các chi tiết liên quan đến phương thức giao hàng được người mua lựa chọn.
Những thông tin này được lưu trữ, hiển thị được về sau và khách hàng có thể in ấn được trên hệ thống thông tin của mình.
• Hiển thị cho khách hàng những thông tin về cách thức trả lời chấp nhận đề nghị ký kết hợp đồng và thời hạn trả lời đề nghị ký kết hợp đồng thông qua việc liên hệ xác nhận bằng hotline.
• Cho phép khách hàng sau khi rà soát những thông tin nói trên được lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc đề nghị ký kết hợp đồng thông qua hotline.
2. Thông tin về điều kiện giao dịch chung
WiChart.vn có cơ chế để khách hàng đọc và bày tỏ sự đồng ý với các điều kiện giao dịch chung trước khi gửi đề nghị ký kết hợp đồng thanh toán.
Điều kiện giao dịch chung bao gồm:
• Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức đổi trả hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả (Được công bố công khai trên website).
• Chính sách bảo hành sản phẩm (Được công bố công khai trên website).
• Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế (nếu có) (Được công bố công khai trên website).
• Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch (Được công bố công khai trên website).
3. Thông tin về các phương thức thanh toán
• WiChart.vn đã công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp trong mục Chính sách thanh toán và giao hàng
• WiChart.vn đã thiết lập cơ chế để khách hàng sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán.
WiChart.vn đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website wichart.vn bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.
II. HÌNH THỨC THANH TOÁN
Khi đặt hàng người mua phải thanh toán trước qua cổng VNPay và ngay sau khi nhận được thông báo xác nhận từ cổng thanh toán VNPay. Wigroup sẽ thông báo lại cho người mua, đồng thời tiến hành kích hoạt tài khoản theo đúng thời gian qui định.
*** Wigroup sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin. Người mua phải làm việc trực tiếp với cổng thanh toán VNPay hoặc gọi số hotline 1900 3109 để được hỗ trợ.